Møt Solvind
Erfaring, kompetanse og begeistring

Solvind er den optimale partneren til å utvikle de lokale vindressursene. Vi er et lite men kompetent og slagkraftig selskap.

Med lang erfaring, gode partnere og stor innsikt i alle delene av prosessen utvikler, bygger og drifter vi mindre vindkraftverk.

Vårt team

Helene

Helene

Helene Henriksen - Styreleder

Jeg har jobbet med fornybar energi siden mastergraden i samfunnsøkonomi i 2006. Jeg har erfaring fra både departement, regionalt energiselskap, næringsutvikling og fra kommunal og privat sektor.

Jeg håper å kunne bidra positivt inn i Solvind med min erfaring. Jeg trigges av Solvind sin strategi om å bygge ut småskala vindkraft i områder med industri og infrastruktur. Med denne strategien tror jeg vi kan finne mange gode synergier i årene som kommer.

Telefon Kontakt gjennom daglig leder Epost helene.henriksen@solvind.no

Bjørn

Bjørn

Bjørn Hjertenes - Daglig leder og gründer

Jeg er teknisk interessert og har bakgrunn fra studier innen IT og nettverksinfrastruktur fra Næringsakademiet og Norges Informasjonsteknologiske Høyskole.

I tillegg til at jeg har overtatt som daglig leder er jeg fortsatt ansvarlig for oppfølging av kraftverkene vi har driftsansvar for, og jeg trives særlig godt når jeg får være med ut i felt og drive vedlikehold og feilretting, og slik bidra direkte til å opprettholde kraftproduksjonen.

Telefon 917 42 008 Epost bjoern.hjertenes@solvind.no

Jan

Jan

Jan Thiessen - Gründer og forretningsutvikler

Sammen med Bjørn startet jeg Solvind rett etter studie om fornybar energi (Høgskolen i Agder og i Berlin). Som gründer i en liten bedrift var jeg involvert i det meste av utvikling, bygging og drift.

Min drivkraft er en bærekraftig verden som sikrer livsgrunnlagene også til fremtidige generasjoner. Fornybar energi gir svært viktige bidrag til klimaet, samtidig som det åpner for et bedre og mer rettferdigt samfunn. Utviklingen og mulighetene sol- og vindenergi har hadd begeistrer meg.

Telefon: 4004 2696 Epost: jan.thiessen@solvind.no

Petter

Petter

Petter Mikalsen - Prosjektingeniør

Jeg har en mastergrad i Energi, Miljø og Samfunn fra Universitet i Stavanger og bachelorgrad i "Marketing and Management" fra University of Denver i USA. I hovedsak jobber jeg med leting etter nye prosjekter, prosjektutforming, og rapportering og drift av igangsatte prosjekter.

Min motivasjon for å jobbe med vindkraft er den fascinasjonen at man kan produsere strøm som kan brukes til å kjøre bil, varme opp hus eller bygge industri basert på energi fra vinden.

Telefon 415 05 149 Epost petter.mikalsen@solvind.no

Endre

Endre

Endre Vastveit - Prosjektmedarbeider

Eg er utdannet maskiningeniør fra Stavanger Ingeniørhøyskole og Petroleumsingeniør fra RDH. Medeier og 25 år som utvikler og produksjonssjef i Agromiljø AS, miljørelatert, landbruksteknisk produksjonsbedrift. I Solvind jobber eg med landbruksrelatert prosjektutvikling og driftsinspeksjon.

Min motivasjone er bærekraftig vindkraft som løsning til økt elektrifisering, med utviklingspotensiale for norsk landbruk.

Telefon 45 39 39 30 Epost endre.vastveit@solvind.no

Tor

Tor

Tor Eskeland - Strategisk rådgiver

Jeg har siden 2013 vært rådgiver innenfor forretningsutvikling og relasjonsbygging. Mitt erfaringsgrunnlag omfatter blant annet Aker ASA (finanssjef), Deloitte CF, GMF ApS (CFO) og Synergia som jeg i dag eier. Jeg har en MBA innen Finance og BS innen International Business fra USA.

Det er en personlig glede og inspirerende å arbeide sammen med Solvinds entusiastiske og engasjerende medarbeidere i en utfordrende, men meningsfull fremtidsrettet næring.

Telefon 906 60 950 Epost tor.eskeland@solvind.no

Jan R

Jan R

Jan Ruud - Vindkraftentreprenør, gründer og investor

Familiesykkeltur i Danmark sommeren 1996 startet min vindkraftinteresse, med påfølgende etablering av Norsk Vind Energi AS. Høg-Jæren Vindpark ble mitt pilotprosjekt. Som tidlig aktør i «faget», og aktivt styremedlem i Norsk Vindmøllelag (forløperen til Norwea), ble det mange runder med lokale og sentrale politikkere og byråkrater den første tiden.

Senere har jeg hatt gleden av å følge Solvind i mange interessante utfordringer.

Telefon 90 99 88 11 Epost jan.ruud@solvind.no

Kompetanse

Vår stolte historie

Partnere og samarbeid